Tag Archives: js

Twee manieren om het huidige jaartal in a webpagina te tonen

Een simpel voorbeeld met PHP:


<html>
<body>
<span><? echo date('Y') ?></span>
</body>
</html>

Nota Bene: PHP moet met een webserver ge-integreerd zijn.

Een iets minder simpel voorbeeld met JavaScript:


<html>
<script>
function currentYear() {
  y = new Date();
  document.getElementById("year").innerHTML = y.getFullYear();
}
</script>
<body onload="currentYear()">
<span id="year"></span>
</body>
</html>

Zou met elke browser moeten werken, die JS ondersteunt.

Posted in Webpaginas Tagged , ,